🔹 منابع رسانه‌ای از ممنوعیت برگزاری راهپیمایی حمایت از فلسطین در منطقه شیعه نشین قطیف توسط دولت عربستان سعودی خبر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید