تغییرات در عکس تیمسار سرلشکر ارتش، شهید حسین ادبیان که پیکرش بعد از ۳۸ سال  پیدا شد.

اول کراوات حذف شد، بعد دیدند که این سبیل هم در شأن یک شهید نیست، یک دستی روی آن کشیدند تا بدآموزی نداشته باشد!

دیدگاهتان را بنویسید