توی اوکراین جنگ شد، تمام کشورهای اروپایی درهاشون رو روی مردم اوکراین باز کردند
تو فلسطین جنگ شد، هیچ‌یک از ٢٢ کشور عرب و ٧٠ کشور مسلمان جهان حاضر نشدن حتی به یک فلسطینی پناه بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید