مشکل آب در غزه چیزی فراتر از بستن شیر فلکه ها توسط اسرائیل است. بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ حماس برای تولید راکت های ارزان قیمت بنام صاروخ القسام که طی ۳ سری تولید شد، بخشی از لوله های آب غزه را کند و با کود شیمیایی بعنوان سوخت، و تی ان تی و نیترات اوره به عنوان ماده منفجره پر کرد!!!!

دیدگاهتان را بنویسید