عضو حماس در حالیکه نمیداند دست های آلوده به خون خود را چگونه بشوید، اعتراض می‌کند که این وحشی‌گری تا کجا؟!

دیدگاهتان را بنویسید