روزی که میا خلیفه، پای حمایت از فلسطین ماند و از برخی مجلات و شبکه ها اخراج شد؛ ولی خامنه ای پشت حماس را خالی کرد و گفت کار خودشونه ما کمکی نکردیم!!!

دیدگاهتان را بنویسید