🔻صدراعظم آلمان: ما با تمام قوا برای آزادی همه گروگان ها با هماهنگی نزدیک با اسرائیل کار می کنیم

🔻صدراعظم آلمان: ما هیچ کمک توسعه ای بیشتری به فلسطینی ها تا تکمیل بررسی نخواهیم فرستاد.

دیدگاهتان را بنویسید