🗣 مصطفی میرسلیم در اجلاس سراسری حزب موتلفه:
فردی را وزیر می کنیم می بینیم بعد دو هفته گم شد. پاسخی نمی دهد. آدم خوبی بوده اما شایسته نبوده است.

◀️ همه وزرای این دولت برخلاف دولت قبل افراد ایمانی بودند و بنده پشت آنها نماز می خوانم. اما برخی از آنها یک دفعه بعد یک ماه غرق شدند چراکه توان این مسئولیت را نداشتند. افرادی که به صحنه انتخابات می روند باید اشراف کامل به اسلام داشته باشند.

◀️ ما هر روز صبح در آغاز مجلس قرآن می خوانیم اما برخی اصلا گوش نمی کنند. باید نماینده به قانون اساسی و اسناد بالادستی اشراف داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید