اسرائیل کاتز، وزیر انرژی اسرائیل در حساب کاربری شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت:

کمک های بشردوستانه به غزه؟ تا زمانی که ربوده شدگان اسرائیلی به خانه باز نگردند، هیچ کلید برقی روشن نمی شود، هیچ شیر آب باز نمی شود و هیچ کامیون سوخت وارد نمی شود. بشردوستانه برای بشردوستانه و هیچکس ما را موعظه اخلاق نکند.

دیدگاهتان را بنویسید