آن کسانی را که علی خامنه‌ای بازوانش را می بوسد :
کودکان دست‌ بسته را سوزاندند
بله، درست خواندید
به زنان تجاوز کردند و سر انسان‌ها را بریدند
بله، درست خواندید
زنان، سالخوردگان، کودکان را ربودند
و از همه این‌ها فیلم گرفتند تا با افتخار به جهان نشان دهند….

دیدگاهتان را بنویسید