بر اساس گزارش منابع آگاه، جمهوری اسلامی ذخایر خونی کشور در تمام گروه‌های خونی را به فلسطین و لبنان و برای مجروحان تحت امر جمهوری اسلامی ارسال کرده است.

گفته شده، این اقدام سبب کاهش چشمگیر ذخایر خونی کشور شده و بیماران محتاج به خون را با مشکل جدی مواجه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید