بنا بر اعلام‌ منابع موثق ،ساعتی قبل امشب چهارشنبه ۱۹ مهرماه، تیم پزشکان آرمیتا گراوند، به نیروهای امنیتی مستقر در بیمارستان فجر اعلام کردند، با توجه به اینکه آرمیتا دیگر هیچگونه واکنش و علائم حیاتی ندارد، وی بطور قطعی دچار مرگ مغزی شده است، و به این ترتیب ادامه اتصال وی به دستگاه های پزشکی توجیه ندارد و این دستگاه ها باید از وی جدا شده و مرگ مغزی وی که از نظر پزشکی به معنای فوت وی می باشد، به خانواده اش اطلاع داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید