فیلم‌‌ها را یک سانس برای پسرها و سانس بعد برای دخترها پخش می‌کنند. در جلسه نقد و بررسی فیلم‌ها هم یا باید همه دختر باشند یا پسر. این جشنواره‌ سال‌هاست مکانی برای تزریق پروپاگاندای جمهوری اسلامی به ذهن کودکان از طریق فیلم‌ها و افرادی است که در آن دعوت می‌شوند

دیدگاهتان را بنویسید