🔻در شرایطی که احزاب مخالف، شروطی را برای پیوستن به کابینه حاکم اسرائیل مطرح کرده‌اند، رسانه‌های اسرائیلی مدعی توافق حزب مخالف «اتحاد» برای پیوستن به کابینه برای تشکیل کابینه «جنگ» شدند.

دیدگاهتان را بنویسید