مبینا نعمت زاده، تکواندوکار ایران در گرندپری چین در پی حضور دو ورزشکار اسرائیلی از دور رقابت‌ها حذف شد.

سالهاست جمهوری اسلامی با وارد کردن ایدئولوژی خود در زمینه ورزش در مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی سبب محرومیت ورزشکاران ایرانی از عرصه‌ رقابت‌ها و هدررفت استعداد و فرصتهای آنان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید