کانال اطلاع رسانی «خبرنامه امیرکبیر» از بازبینی فیلم دوربین‌های امنیتی مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ توسط «حراست» دانشگاه صنعتی امیرکبیر و احضار بیش از ۵۰ دانشجو به کمیته انضباطی خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید