🔻بنابر گزارش رسانه های محلی در قریه‌های چهاردره و افضل( بند افضل) ولسوالی کشک رباط سنگی خانه های زیادی تخریب شده است.

🔻این مناطق کوهستانی است و هوا در آن منطقه نیز سرد شده است مردم محل می گویند اگر برای آنان کمکی نرسد کودکان آنان از شدت سرما از بین می روند.

دیدگاهتان را بنویسید