🔹 شواهد نشان می دهد جنگ ‌ حماس⁩ و ‌ اسرائیل⁩ به نفع روسیه⁩ و شاید به خواست این کشور بوده است.
‏جنگ برنده ی مطلق ندارد.

🔹 ‏اما این جنگ جبهه ای دیگر برای درگیر کردن کشورهای حامی اوکراین گشود تا شاید روسیه نفسی تازه کند!

🔹 ‏منافع ملی ایران⁩ ما با تجربه تلخ جنگ ۸ ساله عدم دخالت در این جنگ است.

دیدگاهتان را بنویسید