نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
🔹 در حال حاضر لحظات سختی را سپری می‌کنیم.

🔹 در طول تاریخمان چنین اقدامات و حملات خشنی را ندیده بودیم.

🔹 حماس ده‌ها کودک اسرائیلی را ربوده و آن‌ها را سوزانده یا اعدام کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید