گروه ناو هواپیمابر «فورد» آمریکا به شرق مدیترانه رسید تا در صورت لزوم، پشتیبانی هوایی و یا گزینه حمله دوربرد برای اسرائیل فراهم کند.

ناو هواپیمابر فورد، با بیش از چهار هزار ملوان، «جدیدترین و پیشرفته‌ترین» ناو هواپیمابر آمریکا است و با یک عرشه پرواز باز طراحی شده که به آن اجازه می‌دهد تا ۳۰ درصد پرواز بیشتر از هر ناو آمریکایی دیگری را پوشش دهد.

فورد را یک رزم‌ناو موشک هدایت‌شونده و پنج ناوشکن موشک هدایت‌شونده همراهی می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید