منشور بین المللی فضا و حوادث بزرگ طبیعی با استفاده از تصاویر با کیفیت قبل و بعد از زلزله ساحات و تعداد خانه های خسارت دیده را شناسایی کرده و گزارش آنرا در خدمت ادارات کمک رسان داخلی و بین المللی قرار داده است.

به گفته هلال احمر افغانستان این تصاویر نه تنها اینکه کمک رسانی را آسان می کند بلکه برای باز سازی منطقه آسیب دیده یاری می رساند.

دیدگاهتان را بنویسید