او که برای شرکت در جلسه گروه تماس اوکراین به بروکسل سفر کرده به خبرنگاران گفت:«این نیروهای عملیات ویژه در حال ارائه مشاوره و کمک فنی به اسرائیلی‌ها هستند .»

دیدگاهتان را بنویسید