تصاویری هم از اجساد سوخته کودکان در خبرهای دیگه منتشر شده.

دیدگاهتان را بنویسید