تشکر از حماس بخاطر اعدام به سبک‌ داعش!

دیدگاهتان را بنویسید