• مقایسه آمار سه سال اخیر نشان می‌دهد که اجرای حکم اعدام به شکلی پرشتاب در ایران رو به افزایش است به طوری که سال قبل و در همین بازه زمانی ۵۲۸ نفر اعدام شده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید