اولین هواپیمای نظامی آمریکایی حامل کمک های نظامی به اسرائیل، پس از باز شدن پایانه های هوایی اردن برای کمک های آمریکا به اسرائیل، از یک پایگاه نظامی در اردن در فرودگاه تل آویو فرود آمد!

دیدگاهتان را بنویسید