علی خامنه ای در وحشت از پیامدهای خطرناک جنگ افروزی‌اش در منطقه، در یک دقیقه و ۴۰ثانیه، ۳بار قسم و آیه خورد که رژیم پشت حمله حماس نیست.

دیدگاهتان را بنویسید