🗣 روزنامه اطلاعات در یادداشتی خواهان تشکیل یک منطقه آزاد سیاسی در ایران برای ایرانیان مهاجر شد و نوشت:

🔹 وقتی برای هر یک میلیون ایرانی تقریباً یک منطقه آزاد تجاری درست کرده‌ایم تا آنان را از بسیاری قید و بندها معاف کرده باشیم، چرا برای ۶ میلیون ایرانی مهاجر یک منطقه آزاد سیاسی ایجاد نمی‌کنیم تا با استفاده از برخی معافیت‌ها و بگو و بشنوها و گرفت و گیرها به آن منطقه بیایند و خویشاوندان خود را ببینند و هوای وطن‌شان را نفس بکشند.

🔹 تشکیل منطقه آزاد سیاسی می‌بایست قانون و آیین‌نامه ویژه خود را داشته باشد یا شاید بتوان خیلی ساده در قواره همین مناطق آزاد موجود هم به هدف مورد نظر این پیشنهاد رسید، همان‌گونه که برخی قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری و حتی شهرسازی در این مناطق به حالت تعلیق درآمده است؛ پس می‌توان به عنوان سیاست اجرایی، برخی از جرم انگاری‌ها را هم به حالت تعلیق درآورد.

دیدگاهتان را بنویسید