با ترس شدید حکومت ایران از خشم اسرائیل روزنامه کیهان نوشت: درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در حمله هفتم اکتبر قدری مبالغه شده است. تصمیم این حمله را خود حماس گرفته

دیدگاهتان را بنویسید