روزنامه ایران نوشت: درصد افراد زیر خط فقر در دو سال گذشته بیشتر از قبل نیست و ضریب جینی نیز در دو سال گذشته کاهش یافته و بهبود پیدا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید