بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پرونده فلسطین بای همیشه بسته خواهد شد و دیگری فلسطینی وجود نخواهد داشت.

رویای ایجاد دولت و کشور فلسطین به خاطر حماقت چند تروریست و مزدور برباد رفت.

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. علی

    واقعا برای این منطق و توجیه برای کشتار متاسفم

دیدگاهتان را بنویسید