🔹 این خبر ابتدا توسط روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست» منتشر شد و بعداً توسط رسانه سعودی «سعودی پست» که در آمریکا منتشر شد نیز تکرار شد.

دیدگاهتان را بنویسید