میدان صدام حسین در غزه
و خیابان کوروش در اسرائیل
خاورميانه همین‌قدر جای عجیبی است!

دیدگاهتان را بنویسید