🗣 محمدصادق کوشکی، استاد اخراجی دانشگاه تهران:
روزی که این پیروزی اتفاق افتاد، یک مرکز مهم فرهنگی تردید داشت که باید از آن مثبت بنویسد یا نه!

◀️ مسئله اصلی جمهوری اسلامی و رسانه‌های ما قسم خوردن برای بیهوش شدن آن دختر شده‌ است.

دیدگاهتان را بنویسید