ساکنان نوار غزه، به ویژه منطقه عبسان الکبیره، عبسان الصغیره و منطقه خربة خزاعه توجه کنند!

از آنجا که محل زندگی شما توسط سازمان های تروریستی استفاده می شود شما باید فوراً به مرکز شهر خان یونس بروید تا امنیت خود را حفظ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید