🔹بر اساس گزارش اولیه: 12 موشک از جنوب لبنان شلیک شد.

دیدگاهتان را بنویسید