🟢رئیس‌جمهور آمریکا در حمایت از اسرائیل نوشت: ایالات متحده در کنار مردم اسرائیل می‌ایستد.

کریم وفا الحسینی، نویسنده عرب خطاب به بایدن نوشت:

🟢دوست من، اول بیاموز که بایستی.

دیدگاهتان را بنویسید