پنتاگون: با ارسال جنگنده‌های جدید، اسکادران هواپیماهای جنگنده F-35 ،F-15 ،F-16 و A-10 نیروی هوایی ایالات متحده در خاورمیانه را تقویت می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید