قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشت: ‏
🟢ناگهان ‎طوفان الأقصى با رشادت و طراحی جوانان فلسطینی بر پا شد و عصر جدیدی از مقاومت فعال علیه اشغالگران جنایتکار صهیونیست را ‌آغاز کرد.

🟢 امروز چشم شهدای مقاومت به جوانان غیور فلسطینی است که شجاعانه از مجرمین انتقام می‌گیرند؛ بر دستان شما بوسه می‌زنم که شما سربازان خداوند هستید.

دیدگاهتان را بنویسید