پلیس اسرائیل اجازه نداد تا مردم خشمگین به او آسیب برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید