ما از جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنیم که سلاح، پول و تجهیزات دیگر در اختیار ما قرار داد! موشک‌هایی برای نابودی قلعه‌های صهیونیست‌ها به ما داد و با موشک‌های ضدتانک استاندارد به ما کمک کرد!»

دیدگاهتان را بنویسید