من اعمال وحشتناکی را که امروز در اسرائیل می بینیم علیه کودکان، زنان، سالمندان و افراد غیرمسلح که توسط حماس سلاخی و گروگان می شوند، محکوم می کنم. چنین خشونت بی‌معنای فقط چرخه‌ای را که ما دیده‌ایم تکرار می‌کند، که نمی‌توانیم اجازه دهیم ادامه یابد. ما باید خواهان کاهش تنش و آتش بس باشیم. من به دفاع از صلح و عدالت در سراسر خاورمیانه ادامه خواهم داد.

دیدگاهتان را بنویسید