🔹 آقای علی‌عسگری پاسخگوی انتصابات در هلدینگ خلیج‌فارس باشند.

🔹 اخیرا فردی که نامش در پرونده نجومی بگیران پتروشیمی امیرکبیر درسال ۱۴۰۰ مطرح بود زیرمجموعه پتروشیمی خلیج فارس درماهشهر منصوب شده. سخنگوی قضا درخصوص این گفته پرونده افراد دخیل در پرونده نجومی بگیران به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده است.

دیدگاهتان را بنویسید