کارشناس شبکه CNN: اتفاقات برج دو قلو «۱۱ سپتامبر» را به یاد بیاورید. آمریکا چه کرد؟! حال به من بگویید آیا باورتان می‌شود موساد از این حمله اطلاعی نداشته باشد؟ این همان ۱۱ سپتامبر دیگریست و این بار قربانی، ایران خواهد بود آنها منتظر باشند به سراغشان می‌رویم!

دیدگاهتان را بنویسید