‌ جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفته که اسرائیل حق دارد از کشور و مردمش دفاع کند.

بایدن بار دیگر بر حمایت کامل آمریکا از اسرائیل تاکید کرد و گفت که «کشورش در کنار اسرائیل می ایستد.»

رئیس جمهور آمریکا گفت:«این زمانی نیست که هیچ طرف متخاصمی با اسرائیل از این حملات سوء استفاده کند و به دنبال منفعت طلبی باشد.»

بایدن تاکید کرد که حمایت آمریکا از اسرائیل «بسیار محکم و تزلزل ناپذیر» است.

او همچنین گفت که دولتش با متحدانش صحبت می‌کند تا مطمئن شود اسرائیل «آن چه را که برای دفاع از خود نیاز دارد در اختیار دارد.» رئیس جمهور آمریکا به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره نکرد.

دیدگاهتان را بنویسید