شمار زیادی از دانش‌آموزان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳)

دیدگاهتان را بنویسید