🗣 مازیار لرستانی درباره چالش‌های اجتماعی پس از عمل تغییر جنسیت گفت:
تغییر من بعد از ۵۶ سال، قطعا ناشی از شور نیست و شعوری پشت آن بوده است.

◀️ او همچنین می‌گوید: به من می‌گویند خانم مازیار که لجم را در بیاورند.

دیدگاهتان را بنویسید