نرگس محمدی را تحسین می کنم.

مبارزه او علیه ستم بر زنان در ایران و برای حقوق بشر امری اساسی و جهانی است.
‏این برنده جایزه حقوق بشر فرانسه-آلمان 2021 و جایزه صلح نوبل 2023 هنوز در زندان است و نماد و زنگ بیداری است.

دیدگاهتان را بنویسید