امروز جمعه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی همه معابر و خیابانهای منتهی به مصلی و مسجد مکی را در شهر زاهدان مسدود کرده اند و شهروندان را اعم از زنان و مردان تفتیش و از آنان درخواست مدارک شناسایی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید