دونالد ترامپ اکنون با 4 پرونده کیفری و 3 پرونده حقوقی (مدنی) مواجه است. تاریخ جلسات محاکمه او در هر یک از پرونده‌ها به شرح زیر است:

پرونده‌های کیفری:
4 مارس: پرونده مداخله در انتخابات و نقش در شورش 6 ژانویه (فدرال)
25 مارس: پرونده پرداخت حق السکوت به استورمی دنیلز (ایالتی)
20 می: پرونده نگه داری غیرقانونی اسناد محرمانه (فدرال)
هنوز مشخص نیست: پرونده مداخله در انتخابات جورجیا (ایالتی)

پرونده‌های حقوقی (مدنی):

2 اکتبر: پرونده فریبکاری مالی در نیویورک
15 ژانویه:  پرونده تعرض جنسی به جین کارول
29 ژانویه: کلاهبرداری هرمی شرکت ترامپ

دیدگاهتان را بنویسید